11
Cevdet Akçakoca - YMM ve SMMM raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi

YMM ve SMMM raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi


Birkaç gündür, Yeminli Mali Müşavirler olarak yıllık tam tasdik raporlarımızı Maliye Bakanlığına vergi daireleri vasıtasıyla vermeye başladık. Bunun için tam tasdik raporlarını ve teslim tutanaklarımızı ilgili vergi dairesine götürüyoruz, vergi dairesi bu raporları tarayıcıdan geçirerek kayda alıyor ve yazılı olan raporlarımızı da teslim alarak arşive koyuyor.
Prensip olarak, ben raporlarımı posta ile göndermiyorum. Bizzat teslim ediyorum ve ilgili vergi dairesi müdürleri, müdür muavinleri veya yetkilileri ile de sohbet ediyorum. Hiç olmazsa bir çay içerek Maliyenin uygulamaları hakkında da konuşmalar yapıyor, fikirler ileri sürüyoruz. Vergi daireleri yetkilileri bir yandan elektronik olarak ilerleme isterken, bir yandan da bürokrasinin bunu nasıl karşılayacağını ortaya koyuyorlar. Böylece çok güzel fikirler ileri sürülüyor. Neticede, elden götürdüğümüz raporlarımızı klasik usulde de teslim ediyoruz.
Tabii, bu işlem yapılırken daha başka neler yapılabileceği konusunda aklımıza bir çok şeyler geliyor. Örnek verirsek:
1. Türkiye ve Maliye Bakanlığı elektronik teslim ve tebligat sisteminde o kadar ileri gitti ki bizim raporlarımız da pekala e-imza ve e – şifrelerle maliye bakanlığı ve ilgili vergi dairelerine verilebilir, böylece kağıt ortamında uğraşmayabiliriz. Neden olmasın?
2. Bugünkü sisteme baktığımızda, geçmişteki bir başbakanın söyledikleri aklımıza geliyor. Efendim demişler, arşivimiz çok doldu, ne yapalım? Birer nüsha fotokopi alın geri kalanları imza edin demiş. Şu andaki bizim sistemimiz de aşağı yukarı öyle. Kağıt ortamında raporlarımızı hazırlıyoruz, Maliyeye teslim ediyoruz, onlar bütün evrakları tarayıcıdan geçirerek resmi ve elektronik kayıtlara alıyorlar, ayrıca kağıt ortamındaki dosyayı da alıyor ve arşivde saklıyorlar. İnşallah, bu sistem bir adım ileri gider de bütün YMM ve SMMM ler raporlarını elektronik ortamda Maliyeye ve Vergi dairelerine teslim edebilirler.
3. Böyle bir teklifte bulunma cesaretini nereden buluyorum. Sayayım.
a. Serbest meslek mensupları defterleri artık elektronik ortamda tutuluyor, bu yapılıyorsa, raporlar neden elektronik ortamda teslim edilemesin?
b. SMMM lere de bir takım raporlar yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetkiler biraz daha artırılma durumunda idi. Nitekim, eğer geçmişten devreden KDV iadelerinin bir kısmı SMMM ler tarafından yapılacaktı. Şimdilik durdu, ama ileride kesinlikle bu olacaktır diye düşünüyorum. O zaman, kesinlikle raporların elektronik ortamda verilmesi gündeme gelmelidir.
c. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ çıkmıştır. Bu tebliğ çerçevesinde yetki almak kaydı ile Mükellefler, işlemlerini Ankara'ya gitmeden daha rahat bir şekilde yürütebileceklerdir. Böyle bir tebliğ varken, SMMM ve YMM raporları niye elektronik ortamda teslim edilmesin diyebilirim.
d. Yine ihracat yapanlar bilir ki, dahilde işleme izin belgeleri de uzun zamandır elektronik ortamda tanzim edilmekte ve takip edilmektedir.
4. Bilindiği gibi bir çok Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri de elektronik ortamda yapılmaktadır. Herhangi bir problem çıkmadan da yürütülmektedir.
5. Yine, Tübitak tarafından takip edilen bir çok ar-ge işlemleri ve raporları da elektronik ortamda takip edilmektedir. Yine bu işlemler de bugüne kadar problem çıkmadan yürütülmektedir.
6. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) nın yetkilendirdiği bağımsız denetim şirketleri ve bağımsız denetçilerle ilgili bir çok rapor ve işlemlerin de elektronik ortamda yürütüldüğü bilinmektedir.
7. Sadece Fahri Trafik Müfettişlerinin ceza tutanakları elektronik ortamda gönderilememektedir ki inşallah bu dert de ufak bir çalışma ile halledilecektir diye düşünüyorum.
8. Türkiye, e devlet, e-defter, e-bilgi, e-bankacılık gibi konularda dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Bu sayede de, bir çok ekonomik şoklara da rahatlıkla dayanabilmektedir.
Çağımız bilgi çağıdır, teknoloji çağıdır, endüstride Türkiye de 4.0 a ve ilerisine geçmek üzere hazırlık yapmaktadır.
O zaman, bilgi çağının bütün araç, gereç ve silahlarını, gerek devlet ve gerekse özel sektör en iyi şekilde kullanmalı, yararlanmalı ve böylece bırakın dünya ile aynı seviyede olmayı, daima bir adım ileride olmalıyız diyor ve yenilikler bekliyorum.
Facebook
Sayı: 1156 - Tarih: 03.07.2018
Yazarlarımız