Ekohaber
Haber : 15.228 Yorum : 7.066 Yazar : 42 Sayı : 982
Cuma / 06-03-2015Cevdet Akçakoca
cevdet@cevdetakcakoca.com
Yazarın Diğer Yazıları
Haberi Gönder
geri
KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLDİ


Maliye Bakanlığı 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı (117) seri no.lu KDV genel tebliği ile daha önce muhtelif tebliğlerde düzenlemiş olduğu katma değer vergisi tevkifatı ile ilgili hükümleri iptal ederek hepsini bir tebliğde toplamıştı.
Bu defa 2013 yılında, bir yıllık tatbikattan sonra, 26.Şubat.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 122 sayılı tebliğle, aşağıda belirtilen değişiklikleri yapmış ve 01.Mart.2013 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere tevkifat oranlarından bazılarını düşürmüştür.

122. Sayılı Tebliğle yapılan değişiklikler:

a. Bakır, çinko, alüminyum ürünlerinin tesliminden başka kurşun ürünlerinin
teslimi de tevkifata tabi tutulmuştur.
Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum
ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türle tel ve benzerleri ile özellikle kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.
Tevkifat kapsamı 5/10 veya diğer bir tabirle %50 olacaktır.

b. Külçe metal teslimlerinde bakır, çinko, alüminyum külçelere ilaveten kurşun külçeler de tevkifata tabi tutulmuş olup tevkifat oranı eskiden olduğu gibi 7/10 veya diğer tabirle %70 olacaktır.
c. Hurda ve atık teslimlerinde tevkifat %50 veya diğer bir tabirle 5/10 olmuştur.
d. Ağaç ve orman ürünleri tesliminde tevkifat 5/10 veya %50 olacaktır.
e. Tevkifata tabi ürünlerdeki KDV iadesinde alt sınır 2.000 liradan 4.000 liraya çıkarılmıştır. Yani, 4.000 lirayı aşmayan mahsuben iade talepleri Vergi İnceleme Raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, 4.000 liranın üzerindeki iade talepleri ise Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporu ile yerine getirilir. 4000 Lirayı aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM. Raporu ile çözülür.
f. İade uygulamasına bakır, çinko ve alüminyum ürünleri yanında kurşun ürünlerinin teslimi ile, metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi yanında lastik ve kauçuk ürünlerinin teslimi de dahil edilmiştir.
g. 1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.
h. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.


BİRİNCİ YAZININ SONU OLABİLİR.

İKİNCİ YAZI OLABİLİR.


Tevkifat tebliğini bir daha hatırlayalım.


Tevkifat uygulaması :

a. Tam Tevkifat
b. Kısmi Tevkifat diye ikiye ayrılır.

Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme
muhatap olan alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi,

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Bakanlıkça belirlenen kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise işlemi (teslim ve hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Beyanlar:

a. Sorumlu sıfatıyla 2 no.lu kdv beyannamesi ile
b. Kısmi tevkifat uygulamasında ise mükellef olarak satıcı beyanı (1) no.lu kdv beyannamesi ile yapılacaktır.


İndirim:

2. no.lu kdv beyannamesinde herhangi bir indirim yapılmaz ve tamamı ödenir.
Tevkifat uygulayan alıcının kdv mükellefiyeti varsa, sorumlu sıfatıyla 2 no.lu kdv beyannamesi verilip ödeyecek, ve 1 no.lu kdv beyannamesinde bu 2 no.lu kdv beyannamesinde beyan ettiği tutarı indirecektir.


Tam Tevkifat Uygulaması:

1. Proje, danışmanlık , bilgisayar yazılım ve bilgi hizmetleri
2.Serbest meslek faaliyetleri
3. Kiralama işlemleri
4. Reklam verme Hizmetleri

Kısmi Tevkifat Uygulaması:

a. KDV mükellefleri
b. Belirlenmiş alıcılar
(Bunlar, 5018 sayılı kanundaki kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşekkülleri, özelleştirmedeki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar ve bunların yarıdan fazla sermayesine sahip oldukları kurum ve kuruluşlar ile borsada işlem gören şirketlerdir.) için uygulanacaktır.

Bunlardan aşağıda sayılanlara belirtilen işlerin yapılması halinde kısmi tevkifat uygulanır.


Yazarlarımız
w
Yurt dışı ticaret merkezleri destek kapsamınd...
Ahmet Özenalp
w
Yazarımız bu hafta iş yoğunluğu nedeniyle y...
Ali Rıza Akbulut
w
Limited ve AŞlerde bağımsız denetime tabi ol...
Cevdet Akçakoca
w
El Sistema… Bu da neymiş demeden gözlerinizi...
Erdem Saker
w
Çinde tatil bitti MetalsMarket (http://www.m...
Eren Ertoksöz
w
Her derde deva: Yumurta Tarihin derinli...
Esin Şeker
w
10,75in önemi Geçen hafta Merkez Bankası pol...
Prof. Dr. İlker Parasız
w
Markanıza isim seçerken… Firmaların gelecek ...
Kemal Yamankaradeniz
w
Borçlanma artış hızı durdu Türkiye küresel ...
Meftun Tayan
w
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Düny...
Dr. Mevci Ergün
w
Avukatlık ve disiplin Avukatlar, haklar ve g...
Av. Öztürk Yazıcı
w
EKOHABER olmak… EKOHABER olmak, bir aile kült...
Sercan Uslubaş
w
Tahsin ARDIÇ yazdı... BAŞKANLARDAN TIK YOK ...
Tahsin Ardıç
w
Başka açıdan faiz tartışması... Merkez Bank...
Yalçın Aras
w
Yeni yıl, yeni yüz, tecrübeli bir heyecan Y...
Yılmaz Ardıç

Powered By VİTALTEKNOLOJİ
Hosting Server Web Tasarımı Sunucu Cloud Alan adı Domain
Copyright © 2013 Ekohaber
Adres: Karaman Mah. Gürbüzler Cad. Kiraz Sk. No:12 Nilüfer/BURSA
Telefon: 0 224 223 29 29 (pbx) Fax: 0 224 223 47 48 E-mail: ekohaber@ekohaber.com.tr
ekohaber
twit twit twit