Ekohaber
Haber : 15.377 Yorum : 7.125 Yazar : 42 Sayı : 986
Salı / 31-03-2015Av. Öztürk Yazıcı
ozturkyazici@ekohaber.com.tr
Yazarın Diğer Yazıları
Haberi Gönder
geri
SPOR KULÜPLERİ KONGRELERİ-SORUNLAR

SPOR KULÜPLERİ KONGRELERİ-SORUNLAR

Başta Bursaspor Kulübü Derneği olmak üzere Spor Toto süper Lig kulüplerinin tamamı DERNEKLER yasası kapsamında. SIRADAN BİR ŞEKİLDE DERNEKLER MEVZUATINA TABİ bir Dernek.

Böyle olunca da , bu derneklerin Başkanları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu gibi zorunlu organları ,genellikle o derneğin yöneticileri tarafından derneğie kabul edilen ve üye olanlar tarafından oluşturulan GENEL KURUL tarafından seçiliyor.

Şirketleşme, denilen şey, bu derneklerin Futbol faaliyetlerini tamamen ayırıp geliri ile gideri ile veya sadece bir kısım geliri gideri ile kurdukları bir şirkete devretmeleri ile oluyor.

Ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve birkaç dernek daha futbol faaliyetlerinin gelir/giderlerini kendi kurdukları şirkete devretmişler. Ancak her birinin uyguladığı model farklı.

Ancak kurulan şirketin BÜYÜK HİSSEDARI YİNE DERNEK. Bu husus çoğunlukla gözden kaçırılıyor. Özetle, şirkete her ne kadar Sermaye Piyasası kanunu ve diğer mevzuat ve SPK gibi kurumların denetimleri uygulansa da yine de kulübe HAKİM HİSSEDAR OLAN DERNEKLERİN HAKİMİYETİ HİSSEDİLMEKTE.

Sonuçta transfer, yatırım ve diğer hayati konularda her ne kadar faaliyet şirket çatısı altında olsa da Genel kurulca seçilen Dernek başkanının insiyatifi devam etmekte.

Arz talep piyasasına göre de şirketin hisseleri halka veya yatırımcılara arz edilmekte, buradan sağlanan toplu gelirle ( boğaz köprüsü senetlerinin veya Elektrik Piyasası özelleştirme gelirleri gibi) kulübün/derneğin mali imkanları genişletilmekte. Yine de düşünülmeli ki bu bir VAZGEÇİŞ, sahiplik ve karar mekanizmasına ortak edinme.

İngiltere Premier Lig ve diğer birkaç Avrupa kulüplerinin bir şeyhin veya bir Rus yatırımcının davranış ve kararlarına terk edilmesi gibi. Orada uygulanan sıkı disiplin ve kulübün altın hisse kurallarının ülkemizde ne derecede uygulanabileceği de kocaman bir soru işareti ?

Bu kısa özet izahatla ülkemizde Spor kulüplerinin şirketleşse de şirketleşmese de kaderlerinin Genel Kurullar tarafından çizildiği sonucuna gidilmektedir.

Spor Kulüplerinin tanımlanması Dernek hüviyeti altında olunca , mevzuatımızda Derneklere uygulanan mevzuatlara baktığımızda da önce Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, Yardım Toplama Kanunu gibi uzayıp giden bir dizi mevzuat öne çıkıyor.

Konu çok geniş , ele alınacak, eleştirilecek ve el değmesi lazım gelen bir dizi düzenleme içermekte ancak benim bu satırlarda bu mevzuata dair eleştireceğim bir hüküm var ki hafta içinde yapılan Bursaspor Genel kurulu öncesi ve sonrası sıkıntıların yaşanmasına neden olan mevzuat hükmü.
Türk Medeni Kanunun 78. Maddesinde aynen şöyle emrediliyor
“Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.G enel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Altı çizili hükmün bir tüzükle DEĞİŞTİRİLMESİ İMKANSIZ. Çünkü Kanunun EMREDİCİ BİR HÜKMÜ.

Hal böyle olunca da Bursaspor Kongresi örneğinde olduğu gibi yapılan genel kurullarda, ilk toplantı FUZULİ YERE MASRAF VE EMEK ISRAFINDAN ÖTE BİR ANLAM TAŞIMIYOR.

Maalesef tüm çabalara rağmen hemen hiçbir Genel Kurulda tam çoğunluk ilk toplantıya gitmemiş ve toplantıların tümü çoğunluk aranmayan ikinci güne kalmış.Bu kötü bir realite. Diğer bir çok kulüpte de benzer durum var.

Bu öneri sadece Bursaspor için değil, tüm diğer profesyonel lig kulüpleri, hatta üye sayısı b,nlerce olan sivil toplum örgütleri için de gerekli, geçerli ve rahatlatıcı.

Bu nedenle de Kanun Koyucuya, Meclise acizane bir çağrım var. Gelin bu hükmü DEĞİŞTİRELİM. Fuzuli masraf ve emek ısrafından, birbirimizi kandırmaktan geri kalalım.

Genel kurullar için iki toplantı gününe gerek kalınmadan, tek toplantı gününün yeterli olacağı, katılımcıların Yönetim, Denetim , Disiplin gibi tüzük gereği zorunlu ve ihtiyari organ sayılarının iki misli gibi üyenin katılımının yeterli kabul edileceği bir hüküm koyalım kanuna.

Hazırlanmakta olan Gençlik Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı için bizim önerilerimizden sadece biri de buydu. Ancak belli ki bu Kanunun çıkması daha uzunca zaman alacak. O zaman Medeni Kanunda ver diğer mevzuatta artık bizi çileden çıkaran bu gibi hükümlerin temizlenmesi zamanı.

Saygılarımla.

Av.Öztürk YAZICIYazarlarımız
w
Gümrük antrepolarının ...
Ahmet Özenalp
w
E-Defter ...
Ali Rıza Akbulut
w
Tek düzen hesap planı 320-329 hesaplar Son z...
Cevdet Akçakoca
w
Tarlanın içindeki ileri teknolojiye bir örnek...
Erdem Saker
w
Metallerde Yemen rüzgarı Bakır fiyatlarında...
Eren Ertoksöz
w
Kabızlık Bazı hastalıklar vardır ki küçük bi...
Esin Şeker
w
Prodüktiviteyi artırmak Son aylarda özellikl...
Prof. Dr. İlker Parasız
w
Güçlü marka nasıl yönetilir? Marka nedir? Ma...
Kemal Yamankaradeniz
w
Konuşan Türkiye Havaların ısınmasıyla birlik...
Meftun Tayan
w
Alt kira ve kullanım hakkının devri 6098 Say...
Dr. Mevci Ergün
w
Eğitim ve sağlık harcamas...
Av. Öztürk Yazıcı
w
EKOHABER olmak… EKOHABER olmak, bir aile kült...
Sercan Uslubaş
w
Tahsin ARDIÇ yazdı... BAŞKANLARDAN TIK YOK ...
Tahsin Ardıç
w
Herşeyden önemli bir durum... Bir hafta önce...
Yalçın Aras
w
Yeni yıl, yeni yüz, tecrübeli bir heyecan Y...
Yılmaz Ardıç

Powered By VİTALTEKNOLOJİ
Hosting Server Web Tasarımı Sunucu Cloud Alan adı Domain
Copyright © 2013 Ekohaber
Adres: Karaman Mah. Gürbüzler Cad. Kiraz Sk. No:12 Nilüfer/BURSA
Telefon: 0 224 223 29 29 (pbx) Fax: 0 224 223 47 48 E-mail: ekohaber@ekohaber.com.tr
ekohaber
twit twit twit